Kemerdekaan Tanpa Cinta


Ketika hiruk pikuk kemerdekaan terdengar lagi.Suka cita menghamba kasih bergalun aku disini berjalan dalam Kemerdekaan Tanpa Cinta . Sebuah episode cinta dalam kesendirian. Betapapun itu sebuah fakta¬† tetaplah menjadi sebuah kebahagian bagi orang-orang yang mau berfikir. Entah mungkin sebuah perjalanan yang patut di telaah . Sebuah renungan dalam kemerdekaan Tanpa Cinta Kemerdekaan Tanpa Cinta Ketika … More Kemerdekaan Tanpa Cinta