Ketika cinta

Ketika cinta itu hadir dalam mayaku ada kegelisahan dalam diri ini
Ketika cinta ini tergores oleh kata maka aku belajar untuk memahaminya
ketika cinta telah dinyatakan dalam mayaku maka aku belajar memaknai
ketika cinta telah kunyatakan dalam nyataku
tiada kegelisahan, tiada galau,tiada kecemasan

yang ada hanyalah mencari hakekat kesejatian cinta dan

ketika cinta itu masuk kesemua ronga poriku dan seluruh tubuhmu maka
yang terbaik adalah hanya berharap pada penguasa langit dan bumi

ketika cinta ku tulis dalam suratku pada penguasa langit dan bumi maka
hanya Dialah Allah sebaik-baik yang penentu dan tiada kata yang tepat
selain cinta tak ada mengenal lelah adik
u

Iklan