3 Hal yang perlu di Renunkan. Sebuah renungan di Pagi hari :


3 Hal yang perlu di Renunkan. Sebuah renungan di Pagi hari : Dibawah ini adalah Blackberry Broadcast message(BBM) yang perlu di renungkan silahkan sebarkan • ☑ Setiap ilmu ada amalannya.. • ☑ Setiap perkara ada sebabnya.. • ☑ Setiap persoalan ada jawabannya.. • ☑ Setiap perlakuan ada ganjarannya.. • ☑ Setiap kesulitan ada kemudahannya.. • … More 3 Hal yang perlu di Renunkan. Sebuah renungan di Pagi hari :